נציגויות / הפצה

אלמור מייצגת ומשווקת את מוצריהם של החברות:

שרפים

ETERNAL LOGO

סיבי זכוכית

חומרי עזר, תוספים ומערכות הקשיה